Malaysian and Indonesian Menu

Malaysian Dishes

 • Malaysian beef rendang
 • Malaysian tofu curry
 • Malaysian rojak salad
 • Malaysian chicken curry
 • Malaysian fried noodles
 • Malaysian shrimp curry
 • Malaysian fish curry

Indonesian Dishes

 • Indonesian Bali beef
 • Indonesian fried egg noodles
 • Indonesian gado gado salad
 • Shrimp chips